Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Միջազգային”

Հայաստանը պատրաստ է խաղապահներ մտցնել Ռուսաստան

ԵՐԵՎԱՆ — Պաշտոնական Երևանը հայտնեց, որ պատրաստ է խաղապահ զորախումբ գործուղել Ռուսաստան։ Հայ խաղապահները արդեն զգալի փորձ են ձեռք բերել 2022թ Ղազախստանի բախումները կանխելու ընթացքում…