Press "Enter" to skip to content

Posts published in “ShowBiz”

Միսս Հայաստանը մտադիր չէ հեռանալ պաշտոնից

ԵՐԵՎԱՆ — Չնայած երկրում ստեղծված նոր իրավիճակի Միսս Հայաստան 2018 տիտղոսը կրող Լիլի Սարգսյանը մտադիր չէ հրաժարական տալ։Սարգսյանը մտադիր է պաշտոնավարել մինչև ժամկետի ավարտը և…