Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Լուրեր”

Երևանի թափառող քաղաքացիների ականջին կփակցվեն գունավոր չիպեր

ԵՐԵՎԱՆ — Կառավարությունը որոշեց լուծել մայրաքաղաքի թափառող քաղաքացիների հիմնախնդիրը գեոլոկացիոն տեխնոլոգիաներով: ԱԺ-ի արտահերթ նիստում ընդունվեց օրենք, որը սահմանափակում է քաղաքացիների տեղաշարժը երկրում և մասնավորապես Երևանում:…