Press "Enter" to skip to content

ԱԺ-ն կարգելի ձեռնաշարժության պրոպագան

ԵՐԵՎԱՆ — Ազգայնական ուժերը ներկայացրել են օրենքի նախագիծ, որը կարգելի ձեռնաշարժության գովազդը հանրային վայրերում և հեռուստատեսությամբ։ Օրենքի հեղինակը Դաշնակցությունն է և ԲՀԿ մի քանի պատգամավոր։…