Press "Enter" to skip to content

Ո՞վ է Ջեթմենը

ԵՐԵՎԱՆ — Այսօր ժամը 15։45 շրջանակներում Օպերայի շրջակայքում ականատեսները կրկին երկնքում նկատել են սուպերհերոս Ջեթմենին։ Սա առաջին անգամը չէ, որ սուպերհերոսին նկատում են քաղաքի վրայով…