Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Editorial”

Ալեն Սիմոնյանը առաջարկել է տեղափոխել մայրաքաղաքը

ԵՐԵՎԱՆ — Ô±Ôº ÖƒÕ¸Õ­Õ­Õ¸Õ½Õ¶Õ¡Õ¯ Ô±Õ¬Õ¥Õ¶ Սիմոնյանը ամփոփեց Õ¡Õ¶Õ°Õ¥Õ¿Õ¡Õ±Õ£Õ¥Õ¬Õ« Õ¢Õ¡Ö€Õ¥ÖƒÕ¸Õ­Õ¸Ö‚Õ´Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÖƒÕ¡Õ©Õ¥Õ©Õ¨ Õ´Õ¡ÕµÖ€Õ¡Ö„Õ¡Õ²Õ¡Ö„Õ¨ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡ÖƒÕ¸Õ­Õ¥Õ¬Õ¸Ö‚ Õ¡Õ¼Õ¡Õ»Õ¡Ö€Õ¯Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ´Õ¢Ö‰ «Եկեք Õ«Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ½ Õ´Õ¥Õ¦ Õ°Õ¥Õ¿ Õ¡Õ¶Õ¯Õ¥Õ²Õ® լինենք՝ ÔµÖ€Ö‡Õ¡Õ¶Õ¨ Õ´Õ¥Ö€ Õ½Õ«Ö€Õ¥Õ¬Õ«, ÕºÕ¡Õ¿Õ´Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ քաղաքներից Õ§,…

Էջմիածնում կրկին փակել են ճանապարհը՝ պահանջում են Լիլի Մորտոյի համերգ

ԱԺ պատգամավորը Պողոս Առաքյալին մեջբերելիս պատահաբար կանչեց Լյուցիֆերին

«Ցավում Õ¥Õ´, Õ¸Ö€ Õ°Õ¡Õµ ÕªÕ¸Õ²Õ¸Õ¾Õ¸Ö‚Ö€Õ¤Õ¨ Õ¡ÕµÕ½Ö„Õ¡Õ¶ Õ¡Õ¶Ö„Õ©Õ«Õ®Õ¡Õ¯ Õ¤Õ¸Ö‚Ö€Õ½ եկավ», — Õ‡Õ¡Ö€Õ´Õ¡Õ¦Õ¡Õ¶Õ¸Õ¾

Սամվել Ալեքսանյանը վերջնական միացավ համաժողովրդական զարթոնքին