Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “թալան”

Իշխանությունը համաձայնվել է մինչև տարվա վերջ կրճատել ՀԷՑ-ի թալանի 34%-ը

ԵՐԵՎԱՆ — Թալանի դեմ անցկացվող ակցիաների շարքը և Բաղրամյան պողոտայի փակումը ստիպել է իշխանությանը համեմատաբար կրճատել թալանը: Իշխանությունը խոստանում է թալանը կրճատել 34%-ով արդեն այս…