Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Բենզին”

Բենզալցկայանները դեմ են բենզինը սոլյարկայով բացելու արգելքին

ԵՐԵՎԱՆ — Երևանի բենզալցակայանների տերերը տեղեկություն են ստացել, որ կառավարությունը պատրաստում է արգելել բենզինը սոլյարկայով բացելու ավանդական միջոցը։ «ԱԳԼՃԿ-ներին լավ հագցրին՝ հիմա գազը կիլոյով պետքա…