Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Tigran Karapetyan”

Աննման նմանները

Շատ հաճախ էս տիպի արտասահմանյան պոստեր տեսնելուց հետո, որոշեցինք մեր տարբերակը առաջարկել: Պարզվեց նմանություններով ոչ Ամերիկաներին ենք զիջում, ոչ էլ Ռուսաստաններին: Հետագայում կարանք համատեղ ուժերով…