Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “օգտատեր”

Ֆեյքերն արձագանքում են իրենց դեմ պայքարին

ԵՐԵՎԱՆ — Սոցիալական ցանցերի ֆեյք օգտատերերը իրենց մտահոգությունն են հայտնել Նիկոլ Փաշինյանի և ԱԱԾ-ի իրենցով զբաղվելու մտադրությանմբ։ Մի քանի հազար ֆեյք օգտատերերը իրենց բողոքը կարտահայտեն…