Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Սյունիք”

Սյունիքում հաջողությամբ ներդրվեց անարխիկ կառավարման պիլոտային ծրագիրը

ԵՐԵՎԱՆ — Կառավարությունը հայտարարեց, որ ճգնաժամի պայմաններում ապակենտրոնացվում է մարզերի կառավարումը՝ «Մարդա իրա գլխի ճարը թո տենա» նախնական անվանմամբ: Նախօրեին Սյունիքում տեղի ունեցավ կառավարման նոր…