Press "Enter" to skip to content

Սյունիքում հաջողությամբ ներդրվեց անարխիկ կառավարման պիլոտային ծրագիրը

ԵՐԵՎԱՆ Կառավարությունը հայտարարեց, որ ճգնաժամի պայմաններում ապակենտրոնացվում է մարզերի կառավարումը՝ «Մարդա իրա գլխի ճարը թո տենա» նախնական անվանմամբ:

Նախօրեին Սյունիքում տեղի ունեցավ կառավարման նոր մոդելի տեստային ներդրում: Անարխիկ ինքնակառավարման հաջողության դեպքում, այս մոդելը կներդրվի նաև մյուս մարզերում:

«Նպատակը բխում ժողովրդավարության սկզբունքներից՝ մաքսիմալ իշխանություն ժողովրդին: Հասարակ սյունեցիները ձեռն է փոխանցվում իրավապահ, գործագիր և շուտով նաև դատական իշխանությունը», — նշում է կառավարության մեր աղբյուրի զարմիկը:

Հաջորդ փուլով բնակիչներին կփոխանցվի նաև առողջապահության համակարգի կառավարումը: