Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ազատության հրապարակ”

Լևոն Տեր Պետրոսյան` «Մենք պատրաստ ենք վերսկսել երկխոսությունը, միայն եթե իշխանությունը առաջինը մոտենա մեզ բամբաներկայով կամ “Rafaello”-ով»

ԵՐԵՎԱՆ – Ընդդիմության հիմնական առաջնորդ և Հայաստանի հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերջին հանրահավաքի ժամանակ հայտարարեց, որ իշխանության հետ երկխոսությունը կարող է վերսկսվել, եթե վերջինս անի…