Press "Enter" to skip to content

ÕŠÕ¥Õ¿Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¾Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Ö€Õ¨ Õ®Õ¡Õ­Õ½Õ¥Õ¬Õ¸Ö‚ 12 Õ°Õ«Õ´Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ±Ö‡Õ¥Ö€Õ¨ [Õ«Õ¶Ö†Õ¸Õ£Ö€Õ¡Ö†Õ«Õ¯Õ¡]

Վախենալու բան չկա, համեցի
Վախենալու բան չկա, համեցի

Միշտ հետաքրերվե՞լ ես ինչպես են ծախսվում վարկերը։ Ուրեմն ճիշտ տեղում ես։ Համեցի։vark