Press "Enter" to skip to content

10 ավելի ոգեշնչող աֆորիզմ հայ պաշտոնյաներից

ÕˆÕ£Õ¥Õ·Õ¶Õ¹Õ¾Õ«Õ›Ö€
ÕˆÕ£Õ¥Õ·Õ¶Õ¹Õ¾Õ«Õ›Ö€

Այսօր ձեզ համար ուենք 10 ոգեշնչող աֆորիզմ հայ պաշտոնյաներից և ՀՀ պետական մարմիններից: Կարդացեք,  ոգեշնչվեք և փոխեք
աշխարհը: Իսկ առավելագույնս ոգեշնչվելու համար այստեղ կարող եք տեսնել նախորդ 10 աֆորիզմները: 

48 Comments

 1. Karo Grigoryan via Facebook Karo Grigoryan via Facebook Դեկտեմբերի 20, 2015

  ISK ETE KYANQ@ QEZ COREN E TALIS UREMN.ANHAPAX PETQ E LFIKI OXI PATRASTEL….

 2. Lilith Sargsyan via Facebook Lilith Sargsyan via Facebook Դեկտեմբերի 20, 2015

  Ô±Ö€Õ´ Ö„Õ¸Õ´Õ¥Õ¤Õ« ÕµÕ¸Ö‚ Õ¡Ö€ Õ¾Õ¥Õ¼Õ« Õ£Õ¸Ö‚Õ¤ ÕºÖ€Õ¸ÕµÕ¥Õ¯Õ¿ Õ«Õ¶ Õ¤Õ¨ Õ¾Õ¨Õ¼Õ¬Õ¤…

 3. Milena Mimi via Facebook Milena Mimi via Facebook Դեկտեմբերի 20, 2015

  Kyanq@ tox qez verqer ta u et limon@ chzmi verqerit vra ……vor imanaq joxovrdi cave

 4. Malvina Karapetyan via Facebook Malvina Karapetyan via Facebook Դեկտեմբերի 20, 2015

  Glust Sahakyan@ lriv ( es gtnvum em nerkayis dzer asac drutyan mej bayc pet chi ) 😀 limonaguyn lif el kareli e stanal inchu voch, lifi biznes anes 😀 darnas voch barov xerov lfik 😀

 5. Michiko M-Yan via Facebook Michiko M-Yan via Facebook Դեկտեմբերի 20, 2015

  Սիրըմ եմ Քեզ խորաթափանց Արմքոմեդի , յու առ դը բեստ (y)

 6. Silva Terzyan via Facebook Silva Terzyan via Facebook Դեկտեմբերի 20, 2015

  Кеанкн урах апрустн ел дзри лапек у атамнер@ бацек.

 7. Դա ասել է ոչ թե Սամվել Ալեքսանյանը, այլ ՛՛ Սիըրս, Ռոուբաք ընդ քոմփանի՛՛ ընկերության նախագահ Ջուլիա Ռոզենվայլդը, և ասել է այսպես. ՛՛- Եթե լիմոն եք ստացել, լիմոնադ պատրաստեք՛՛: Ասել է թե՝եթե անհաջողություն եք կրել, փորձեք այն օգտագործել ձեր օգտին: Դեյլ Քարենգի, ՛՛Ինչպես հաղթահարել անհանգստությունը և ապրել երջանիկ՛՛ գրքից:

  • steve88 steve88 Դեկտեմբերի 21, 2015

   es comment@ en depkn a — erb lik@ ban en kardum, baic tent el ban chen haskanum 🙂

 8. Anahit Markosyan via Facebook Anahit Markosyan via Facebook Դեկտեմբերի 20, 2015

  Ô±Õµ Õ°Õ¡ÕµÕ¥Ö€, Õ½Õ¸Õ¾Õ¸Ö€Õ¥Ö„ Õ°Õ¡ÕµÕ¥Ö€Õ¥Õ¶ Õ¿Õ¡Õ¼Õ¥Ö€Õ¨ Ö‡ Õ¢Õ¡Õ¼Õ¥Ö€Õ¨ , Õ¡Õ´Õ¸Õ© Õ§

  • steve88 steve88 Դեկտեմբերի 21, 2015

   ok

 9. […] armcomedy.com-Õ¨ Õ£Ö€Õ¸Ö‚Õ´ Õ§. Այսօր Õ±Õ¥Õ¦ Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö€ Õ¸Ö‚Õ¥Õ¶Ö„ 10 Õ¸Õ£Õ¥Õ·Õ¶Õ¹Õ¸Õ² Õ¡Ö†Õ¸Ö€Õ«Õ¦Õ´ Õ°Õ¡Õµ պաշտոնյաներից Ö‡ Õ€Õ€ ÕºÕ¥Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ մարմիններից: Կարդացեք,  Õ¸Õ£Õ¥Õ·Õ¶Õ¹Õ¾Õ¥Ö„ Ö‡ ÖƒÕ¸Õ­Õ¥Ö„ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Ö€Õ°Õ¨: Ô»Õ½Õ¯ Õ¡Õ¼Õ¡Õ¾Õ¥Õ¬Õ¡Õ£Õ¸Ö‚ÕµÕ¶Õ½ Õ¸Õ£Õ¥Õ·Õ¶Õ¹Õ¾Õ¥Õ¬Õ¸Ö‚ Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö€ Õ¡ÕµÕ½Õ¿Õ¥Õ² Õ¯Õ¡Ö€Õ¸Õ² Õ¥Ö„ տեսնել նախորդ 10 Õ¡Ö†Õ¸Ö€Õ«Õ¦Õ´Õ¶Õ¥Ö€Õ¨: […]

 10. […] armcomedy.com-Õ¨ Õ£Ö€Õ¸Ö‚Õ´ Õ§. Այսօր Õ±Õ¥Õ¦ Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö€ Õ¸Ö‚Õ¥Õ¶Ö„ 10 Õ¸Õ£Õ¥Õ·Õ¶Õ¹Õ¸Õ² Õ¡Ö†Õ¸Ö€Õ«Õ¦Õ´ Õ°Õ¡Õµ պաշտոնյաներից Ö‡ Õ€Õ€ ÕºÕ¥Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ մարմիններից: Կարդացեք,  Õ¸Õ£Õ¥Õ·Õ¶Õ¹Õ¾Õ¥Ö„ Ö‡ ÖƒÕ¸Õ­Õ¥Ö„ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Ö€Õ°Õ¨: Ô»Õ½Õ¯ Õ¡Õ¼Õ¡Õ¾Õ¥Õ¬Õ¡Õ£Õ¸Ö‚ÕµÕ¶Õ½ Õ¸Õ£Õ¥Õ·Õ¶Õ¹Õ¾Õ¥Õ¬Õ¸Ö‚ Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö€ Õ¡ÕµÕ½Õ¿Õ¥Õ² Õ¯Õ¡Ö€Õ¸Õ² Õ¥Ö„ տեսնել նախորդ 10 Õ¡Ö†Õ¸Ö€Õ«Õ¦Õ´Õ¶Õ¥Ö€Õ¨: […]

 11. […] Ô¹Õ¸Õ·Õ¡Õ¯Õ¡Õ¼Õ¸Ö‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö€ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ¿Õ¥Õ½Õ¾Õ¡Õ® Õ£Õ¸Ö‚Õ´Õ¡Ö€Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ´Õ¥Õ® Õ´Õ¡Õ½Õ¨ հանցագործները ÕºÕ¡Õ°Õ¥Õ¬ Õ¥Õ¶ իրենց: «ԱՅՈ» շտաբից տեղեկացնում Õ¥Õ¶, Õ¸Ö€ Õ¢Õ¡Ö€Õ¥Õ£Õ¸Ö€Õ®Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ 10.000-նոցները Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ¿Õ¥Õ½Õ¾Õ¡Õ® Õ§Õ«Õ¶ սոցիալապես Õ¡Õ¶Õ¡ÕºÕ¡Õ°Õ¸Õ¾ Ö‡ Õ¹Õ¯Õ¸Õ²Õ´Õ¶Õ¸Ö€Õ¸Õ·Õ¾Õ¡Õ® Õ¨Õ¶Õ¿Ö€Õ¸Õ²Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ­Õ´Õ¥Õ¢Ö€Õ« Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö€,- Õ£Ö€Õ¸Ö‚Õ´ է armcomedy.com-Õ¨: […]

 12. Tonoyan Tonoyan via Facebook Tonoyan Tonoyan via Facebook Դեկտեմբերի 20, 2015

  Õ„Õ¥Ö€ ÕªÕ¡Õ´Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ« Õ°Õ¥Ö€Õ¸Õ½Õ¨……

 13. Aro Gasparyan via Facebook Aro Gasparyan via Facebook Դեկտեմբերի 20, 2015

  Ay genomodifikacvac hayvan et qo sherepuk halov djoxqic mazapurc exar darar mez naxagah haskacanq , gone hetevicd dur@ pakeir aenc taratesak mutantner@ dus chgain @ ngnein es joxovrdi jan@,

 14. Սեղմեք Like (y)

  Բիզնես լուր էջին և տեղեկացված կլինեք ամենահետաքրքիր հավաստի նորություններից,բիզնես և մարքետինգային խորամանկություններից,կրեատիվ մոտեցումներից,ուսուցանող պատմություններից և այն ամենից,ինչը ձեզ կօգնի նոր և արդեն ստեղծված բիզնեսում և ընդհանրապես ողջ կյանքում: https://www.facebook.com/pages/%D4%B2%D5%AB%D5%A6%D5%B6%D5%A5%D5%BD-%D5%80%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%82/502468459909666

  Եթե հավանեցիք, կիսվե՛ք Ձեր ընկերների հետ

 15. David David Դեկտեմբերի 21, 2015

  ÕˆÖ‚Õ²Õ¥Õ²Õ½ Õ°Õ¥Õ¿ Õ¿Õ¾Õ¥Ö„ Õ«Õ¶Õ±…Õ¡Ö€Õ¡Õ£…

Մեկնաբանությունները փակ են.