Press "Enter" to skip to content

10 ոգեշնչող աֆորիզմ հայ պաշտոնյաներից

j
ÕˆÕ£Õ¥Õ·Õ¶Õ¹Õ¸Õ² Õ¡Ö†Õ¸Ö€Õ«Õ¦Õ´Õ¶Õ¥Ö€

Այսօր ձեզ համար ուենք 10 ոգեշնչող աֆորիզմ հայ պաշտոնյաներից: Կարդացեք,  ոգեշնչվեք և

ÖƒÕ¸Õ­Õ¥Ö„ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Ö€Õ°Õ¨:

3 Comments

  1. Shushi Manukyan via Facebook Shushi Manukyan via Facebook Նոյեմբերի 22, 2014

    kayun xuchap =D

  2. Haik E Ter-Nersesyan via Facebook Haik E Ter-Nersesyan via Facebook Նոյեմբերի 23, 2014

    shshel eq! 🙂

Մեկնաբանությունները փակ են.