Press "Enter" to skip to content

10 ոգեշնչող աֆորիզմ հայ պաշտոնյաներից

j
Ոգեշնչող աֆորիզմներ

Այսօր ձեզ համար ուենք 10 ոգեշնչող աֆորիզմ հայ պաշտոնյաներից: Կարդացեք,  ոգեշնչվեք և

փոխեք աշխարհը:

3 Comments

  1. Shushi Manukyan via Facebook Shushi Manukyan via Facebook 22/11/2014

    kayun xuchap =D

  2. Haik E Ter-Nersesyan via Facebook Haik E Ter-Nersesyan via Facebook 23/11/2014

    shshel eq! 🙂

Մեկնաբանությունները փակ են.