Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Elvis Presley”

Էլվիս Փրեսլիի երևանյան համերգը չեղարկվել է

ԵՐԵՎԱՆ ֊ Հանրահայտ ամերիկացի երգիչ Էլվիս Փրեսլիի երևանյան համերգը չեղարկվել է: Համերգի մասին տեղեկատվությունը հանվել է ռոք֊ն֊ռոլի արքայի պաշտոնական կայքում տեղադրված համերգացանկից: Այսօր վաղ առավոտյան…