Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “2012”

Ամանորյա մաղթանքներ ու ինչ կդնենք կայքում այս օրերին

Սիրելի՛ Ազգ, Թույլ տուր մաղթել քեզ հոյակապ տարի: Շնորհակալություն մեզ shareելու, մեր կայք այցելելու և բոլոր այն ջերմ խոսքերի ու քննադատության համար, որ այս տարի…