Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Օրանժ”

3D Update — Webisode #16 — քաղաքագետ/աստղագուշակ

3D Update-ը շարունակվում է, մինչև նոր հաղորդումը կսկսենք: Այսօր տեղադրում ենք նախորդ շաբաթվա վեբիզոդը: Այս թողարկման մեջ՝ Հատուկ հյուրն է քաղաքագետ/աստղագուշակ Իսկանդեր Ենոքյանը Աստղագետը կանխատեսում…