Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “քառյակ”

Դարթ Վեյդերը միացել է ոչ իշխանական ուժերին

ԵՐԵՎԱՆ — Երեկ իշխանության բազմամյա թիմակից Դարթ Վեյդերը պաշտոնապես դադարեցրել է կապը իշխանական համակարգի հետ և մաս է կազմել ոչ իշխանական քառյակի: ՀՀ հիմնադիր նախագահ…