Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “փաստահավաք”

ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի փաստահավաք առաքելությունը դեպի ԼՂՀ հավաքեց 150-155 կգ փաստեր

ԵՐԵՎԱՆ — Անցած շաբաթ ավարտվեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի փաստահավաք առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղ, որի արդյունքում խմբի անդամները հավաքեցին աննախադեպ փոքր քանակությամբ փաստեր` 150, իսկ որոշ փորձագետների…