Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Տարոն”

Տարոնի հրաժեշտի քեֆի թամադա ընտրվել է ՔՊ անդամ

ԵՐԵՎԱՆ — Տարոն Մարգարյանի շաբաթներ առաջ կայացած հրաժեշտի քեֆը անցավ ընդդիմադիր կենացների պայմաններում։ Հիշեցնենք՝ Երևանի նախկին քաղաքապետը տեղափոխվել է Մոսկվա՝ վայելելու Երևանի քաղցրությունը հեռվից։