Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Տարոն Մարգարյան”

Քաղաքապետարանը խոստանում է պատժել Արամի փողոցի հին շենքի քանդողներին

ԵՐԵՎԱՆ — Քաղաքապետարանը խստորեն դատապարտել է վերջերս Արամի փողոցի հին շենքերից մեկի քանդումը: Քաղաքային իշխանությունները խոստանում են գտնել և պատժել քանդողներին օրենքի ողջ խստությամբ: