Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “վերահսկիչ պալատ”

Բրիտանացի գիտնականները բացահայտել են Իշխան Զաքարյանի բացակայության պատճառը

ԱԺ նախորդ քառօրյայի ընթացքում Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը պետք է ներկայացներ ՎՊ 2013-ի հաշվետվությունը, սակայն նա չէր եկել ԱԺ` իր փոխարեն ուղարկելով խորհրդի անդամ…