Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “նոր մայրաքաղաք”

Ալեն Սիմոնյանը առաջարկել է տեղափոխել մայրաքաղաքը

ԵՐԵՎԱՆ — ԱԺ փոխխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը ամփոփեց անհետաձգելի բարեփոխումների փաթեթը մայրաքաղաքը տեղափոխելու առաջարկությամբ։ «Եկեք ինքներս մեզ հետ անկեղծ լինենք՝ Երևանը մեր սիրելի, պատմական քաղաքներից է,…