Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “համակարգիչ”

3 նախարարություն պայքարում են «Ոսկե Ծույլիկ» մրցանակի համար

ԵՐԵՎԱՆ – Տարիներ շարունակ մի քանի ՀՀ նախարարություններում մարդիկ ավելի պարապ–սարապ են նստած քան ուրիշ ՀՀ նախարարություններում։ Աղետների և արտակարգ իրավիճակների ընդգծված բացակայության պատճառով ՀՀ…