Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Էրեբունի”

Երևանի քաղաքապետարանը սահմանամերձ գյուղերին ուղարկեց 2797 տոնական դրոշակ

Երևանի քաղաքապետարանը ցավով մերժեց մի շարք քաղաքացիների կոչը, որի համաձայն «Էրեբունի-Երևան» տոնակատարության բյուջեն պետք է հատկացվեր սահմանամերձ գյուղերին: Հինգշաբթի ասուլիսի ընթացքում քաղաքապետարանի խոսնակ Բենիամին Բաբաջանյանը…