Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “գեշ”

Քաղաքապետարանը փողոցներից կվերացնի գեշ մարմնավաճառներին

ԵՐԵՎԱՆ — Երևանի ավագանու “Իմ քայլ” դաշինքը խոստանում է մինչև տարվա վերջ վերացնել քաղաքի արտաքին տեսքը աղավաղող մարմնավաճառներին։ “Մեր 2800-ամյա քաղաքին հարիր չեն փողոցներում գռեհիկ…