Press "Enter" to skip to content

ÔµÕ©Õ¥ Õ°Õ¡ÕµÕ¿Õ¶Õ« Õ½Õ¥Ö€Õ«Õ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ¨ Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õ¾Õ¥Õ«Õ¶ Õ€Õ¡ÕµÕ¡Õ½Õ¿Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ´

Õ€Ö€Õ¥Õ·Õ¶Õ¥Ö€Õ« Ô³Õ¡ÕµÕ¬Õ¨

Մի պահ պատկերացնենք ինչպիսին կլինեին հայտնի ամերիկյան և բրիտանական սերիալները, եթե նկարահանվեին Հայաստանում։