Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “referat”

ԲՈՒՀ-ից հեռացվել է ռեֆերատն ինքնուրույն գրած ուսանողը

Հայաստանի պետական համալսարանի դասախոսապրոֆեսորական կազմի որոշմամբ երեկ բուհից հեռացվել է բանասիրության ֆակուլտետի ուսանող Ռազմիկ Բազմակրծյանը: Նման խիստ պատժամիջոցի հիմք հանդիսացավ այն փաստը, որ Բազմակրծյանը ինքնուրույն…