Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “flu”

10 կանոններ խոզի գրիպից պաշտպանվելու համար

by Narek and Sergey Հեռու մնացեք բոլոր տեսակի խոզերից, հատկապես մրսած, քթերը փակ, Coldrex խմող խոզերից: Խուսափեք նրանց բարևելուց պաչվել: Ծայրահեղ ռաբիզ տղաները, որոնք միմյանց…

H1N1 :)