Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Brusov”

Բրյուսովի դեկանատում 2` նոր սկետչ Comedy Night 10-ից

Այո սա այն սկետչի շարունակությունն է, որը Բրյուսովում դիտվեց ռեկտորատի ընթացքում և որի արդյունքում ArmComedy-ի արդեն 100% այլևս չի դասավանդում իր սիրելի ԲՈՒՀում: Հույս ունեմ,…