Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “axbahanutyun”

Սանիթեք. «Ձմերուկ քիչ զխտկվեք»

ԵՐԵՎԱՆ — Երևանի աղբահանությամբ զբաղվող «Սանիթեք» ընկերությունը ևս մեկ անգամ հայցել է երևանցիների արդեն բազմիցս հայցված ներողամտությունը։ Ընկերությունը խնդրել է քաղաքի բնակիչներին մոտակա 4-5 շաբաթների…