Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ArmComedy Արմքոմեդի ԱԺ դասղեկ Սամվել Ալեքսանյան Փակ շուկա կոալիցիա ԲՀ”

ArmComedy 025 — ԱԺ դասղեկ

Դիտեք ArmComedy` շաբաթվա լրատվության երգիծական ամփոփումը ԱրմՆյուզի եթերում ամեն չորեքշաբթի և շաբաթ 20:30, կրկնությունները նույն օրերի 00:10: Այս թողարկման մեջ`