Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ֆիքշն”

Մշակույթի նախարարությունը խոստանում է Ալեգրովայի համերգը ցրել կամ քաղաքից հեռու մի տեղ անել

«Դե հիմա… արդեն խոստացել ենք, հո չենք ասի ընդհանրապես “մի արի”», — բացատրեց Մշակույթի նախարարը: — «Ի՞նչ իմանայինք, որ էս ընթացքում իրական աստղ համերգ կտա,…