Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ռեկտոր”

ԵՊՀ ռեկտորը ահազանգում է. «Ես վերահսկողական ծառայության ամենախոշոր թիրախն եմ»

ԵՐԵՎԱՆ — Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը հայտարարել է, որ ԵՊՀ հիմնադրամում իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտնաբերվել է 800 միլիոն դրամի չարաշահում: Հայտարարությանը արագ արձագանքել…