Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “պաշտպանել”

Դաշնակցականը դատապարտել է տատմորը պաշտպոնողներին

ԵՐԵՎԱՆ — Դաշնակցական պատգամավոր Անդրանիկ Կարապետյանը, ում «գործ տալու» ինստիտուտի մասին ելույթը հայտնվել էր ԶԼՄ-ների ուշադրության կենտրոնում այսօր անդրադարձել է տատմորը պաշտպանողներին։ ԱԺ դահլճում պատգամավորը…