Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Չենք Լռելու”

NewsՀաբ webisode 025 — Նարեկ Մալյան` քաղաքական տեխնոլոգ

NewsՀաբի հերթական վեբիզոդը պատրաստ է: Subscribe եղեք նաև CivilNet.TV- ալիքին Youtube-ում թողարկումները բաց չթողնելու համար: Դիտեք այս թողարկման մեջ` Հաղորդման հյուր` Նարեկ Մալյան` քաղաքական տեխնոլոգ…