Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ուրիշի տեղը քվեարկել”

ArmComedy 093 — Գաբրիել Թաղումյան

Դիտեք ArmComedy` շաբաթվա լրատվության երգիծական ամփոփումը ԱրմՆյուզի եթերում: Շաբաթվա լրատվության երգիծական ամփոփում: Դիտեք ԱրմՆյուզի եթերում ամեն չորեքշաբթի և շաբաթ 20:30, կրկնություն` հինգշաբթի 14:30 շաբաթ 23:30…