Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ձեռնարկություն”

Փոքր ու միջին ձեռնարկությունները կոչ են անում երկարացնել Հարկայինի արձակուրդը

ԵՐԵՎԱՆ — Փոքր ու միջին ձեռնարկությունների (ՓՄՁ) ներկայացուցիչները հանդես են եկել հայտարարությամբ, որտեղ կոչ են անում կառավարությանը երկարացնել հարկային ծառայության աշխատակիցների արձակուրդները: Ըստ իրենց` նախաձեռնության…