Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Խոսե Կարերաս”

Հայ պաշտոնյաները կբոյկոտեն Խոսե Կարերասի համերգը — Armenian Officials Will Boycott Jose Carreras’ Concert

Կայցելեք արդյո՞ք հանրահայտ Խոսե Կարերասի կայանալիք համերգը՝ ահա այսպիսի հարցում ArmComedy-ն հայ պաշտոնյաների մեջ։ “Will you be attending the