Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “լուսանկար”

ԱԺ. Աղջիկներին կարգելեն մոլորության աստիճանի հաջողված profile picture տեղադրել

ԵՐԵՎԱՆ — Խորհրդարանական կուսակցությունները աշխատում են նոր օրենսդրական փաթեթի վրա, որով աղջիկների կարգելվի մոլորության աստիճանի հաջողված լուսանկարներ տեղադրել սոցիալական ցանցերում։ «Այդպիսի նկարներով հաճախ անիրատեսական սպասումներ…