Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Դավիթ Հարությունյան”

Նոր ընտրական օրենսգիրքը կարգելի նամռոտ դեմքով թեկնածուների առաջադրումը։

ԵՐԵՎԱՆ — Շուտով Ազգային ժողովը պետք է կարծիք հայտնի բարեփոխված ընտրական օրենսգրքի մասին, իսկ այսօր արդեն հայտնի են դարձել առաջարկվող ընտրական օրենսգրքի մի քանի դրութներ։…