Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “գիտություն”

Քաղաքապետը կշարունակի զբաղվել գիտությամբ

ԵՐԵՎԱՆ — Հայտնի դարձավ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի պատճառը՝ նա որոշել է իր ողջ ժամանակը նվիրել ակադեմիական աշխատանքին։ Մարգարյանը կանգ չի առնի գիտությունների թեկնածուի կոչման…