Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ասֆալտապատում”

Արամ Խաչատրյան փողոցի ասֆալտից տուժածների համար բացվել է թեժ գիծ

Երևանի քաղաքապետարանից այսօր տեղեկացանք, որ բացվել է հատուկ թեժ գիծ Արամ Խաչատրյան փողոցի ասֆալտից տուժածների համար: Առանձին թեժ գիծը բացվեց այն պատճառով, որ նշված փողոցից…