Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ամսագրություն”

Ամսագրություն` ՀՀԿ

Սնկի պես աճող գլյանցե ամսագրերը մեզ հուշեցին ստեղծել “ամսագրություն” շարքը, որում կփորձենք պատկերացնել թե ինչպիսին կարող են լինել տարբեր կուսակցությունների ամսագրերը: Ի դեպ, կուսակցություններից մի…