Press "Enter" to skip to content

Ապրիլին կնշվի հայկական Դիսնեյլենդ կառուցելու պլանների 20-ամյակը

ԵՐԵՎԱՆ — Ô±ÕºÖ€Õ«Õ¬Õ« 8-Õ«Õ¶ ÔµÖ€Ö‡Õ¡Õ¶Õ¨ ÕºÕ¡Õ¿Ö€Õ¡Õ½Õ¿Õ¾Õ¸Ö‚Õ´ Õ§ Õ´Õ¥Õ® Õ·Õ¸Ö‚Ö„Õ¸Õ¾ Õ¶Õ·Õ¥Õ¬ «Հաղթանակ» Õ¦Õ¢Õ¸Õ½Õ¡ÕµÕ£Õ¸Ö‚ Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ®Ö„Õ¸Ö‚Õ´ Õ°Õ¡ÕµÕ¯Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ «Դիսնեյլենդ» կառուցելու Õ´Õ¿Õ¡Õ¤Ö€Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ 20-Õ¡Õ´ÕµÕ¡Õ¯Õ¨Ö‰

Այդ առիթով Երևան քաղաքի իշխանությունները թողարկել են երազանքների զբոսայգու նոր գեղեցիկ նախագծեր, որոնք երբեք չեն իրականանալու։ «Նախկինում բոլոր իշխանություններն էլ խոստացել են ճոխ, ժամանակակից զբոսայգի, դրա համար մենք էլ ենք տուրք տալիս այս գեղեցիկ ավանդույթին»,- նշեց Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը։ Նախկինում թե՛ Տարոն Մարգարյանի, թե՛ Կարեն Կարապետյանի և զարմանալիորեն նույնիսկ Երվանդ Զախարյանի օրոք հնչել են էպիկ զբոսայգի կառուցելու խոստումներ՝ «Դիսնեյլենդ», «Նոյլենդ» և այլն։

Õ€Õ¡ÕµÕ¡Õ½Õ¿Õ¡Õ¶ Õ§Ö€ Õ¡Õ¶Õ£Õ¡Õ´ ÕªÕ¡Õ´Õ¡Õ¶Õ¥Õ¬ Õ„Õ¡ÕµÖ„Õ¬ Õ‹Õ¥Ö„Õ½Õ¸Õ¶Õ« եղբայրներից Õ´Õ¥Õ¯Õ¶Õ¸Ö‚Õ´Õ¥Õ¯Õ¨ Õ¸Ö‚ Õ¬Õ¸Ö‚Ö€Õ» Õ¤Õ¥Õ´Ö„Õ¸Õ¾ խոսացել ÕºÕ¬Õ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ´Õ¡Õ½Õ«Õ¶Ö‰ «Կոչ Õ¥Õ´ Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ´ Õ¹Õ¯Õ¥Õ¶Õ¿Ö€Õ¸Õ¶Õ¡Õ¶Õ¡Õ¬ կառուցվել/չկառուցվելու Õ¾Ö€Õ¡, Õ¡ÕµÕ¬ Õ¦Õ´Õ¡ÕµÕ¬Õ¾Õ¥Õ¬ Õ¡ÕµÕ½ գեղեցիկ ÕºÕ¡Õ¿Õ¯Õ¥Ö€Õ¶Õ¥Ö€Õ¸Õ¾Ö‰ ÕˆÖ€Ö„Õ¡Õ¶ Õ°Õ¡Õ³Õ¥Õ¬Õ« Õ¯Õ¬Õ«Õ¶Õ« Õ¨Õ¶Õ¿Õ¡Õ¶Õ«Ö„Õ¸Õ¾ Õ£Õ¶Õ¡Õ¬ Õ¡ÕµÕ½ Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ¤Ö€ÕµÕ¡Õ¬ Õ¡ÕµÕ£Õ«Õ¶…»,- նշեց ÕºÕ¡Ö€Õ¸Õ¶ Ô¿Õ¡Ö€Õ¡ÕºÕ¥Õ¿ÕµÕ¡Õ¶Õ¨Ö‰