Press "Enter" to skip to content

Լուրերը CNN-ով և հայկական ալիքով — ArmComedy Live Standup


Դեկտեմբերին կայացավ մեր մեր StandUp Comedy երեկոն` ArmComedy Live. համարյա պոլիտկոռեկտ խորագրի ներքո: Մանրից ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հատվածներ այդ երեկոյից:

ArmComedy Live Stand-Up Comedy
Նոր Stand-Up Comedy

Մեկ մեկնաբանություն

  1. Mariya Mariya 01/02/2014

    The word “khoragir” is written without “h”. Send me my razmahayrenasirakan mug to Bogota))))

Մեկնաբանությունները փակ են.