Press "Enter" to skip to content

Ուղեղների գրոհ կառավարությունում — ArmComedy Live Standup

Դեկտեմբերին կայացավ մեր մեր StandUp Comedy երեկոն` ArmComedy Live. համարյա պոլիտկոռեկտ խորհագրի ներքո: Մանրից ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հատվածներ այդ երեկոյից:

ArmComedy Live Stand-Up Comedy
Նոր Stand-Up Comedy

2 Comments

  1. David Meliqsetyan via Facebook David Meliqsetyan via Facebook 29/01/2014

    aaa de lavneq ho zorov chi <3

Մեկնաբանությունները փակ են.