Press "Enter" to skip to content

Stand up երեկո` «Ինչպես անել հեղափոխություն»

Դեկտեմբերին կայացավ մեր մեր StandUp Comedy երեկոն` ArmComedy Live. համարյա պոլիտկոռեկտ խորհագրի ներքո: Մանրից ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հատվածներ այդ երեկոյից:

ArmComedy Live Stand-Up Comedy
Նոր Stand-Up Comedy