Press "Enter" to skip to content

Կենտրոնի սուպերհերոսը — սկետչ


Երևանի կենտրոնում կան սուպերհերոսներ, ովքեր ցանկացած պահի կմեկնեն օգնության ձեռք: Չգիտեի՞ք…

 

Հույժ գաղտնի

Այս նյութը պատրաստվել է ՎԿԱ ծրագրի շրջանակներում – EBG Disclaimer

7 Comments

  1. finkraut finkraut 05/02/2012

    :))))))))))

Մեկնաբանությունները փակ են.